Niepubliczne przedszkole Łomianki, Czosnów, Izabelin-Dziekanówek

Rozkład dnia

6:30 –  8:30
Powitanie dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe.
Rozmowy planowe i sytuacyjne, praca wyrównawcza
i stymulująca. Kształtowanie form grzecznościowych.

8:30 – 9:00
Czynności porządkowe. Przygotowanie do śniadania,
nauka i doskonalenie czynności samoobsługowych
i higienicznych.
Ćwiczenia poranne bądź zabawa ruchowa
uwzględniająca zwiększoną potrzebę ruchu.

9:00 – 9:30
Śniadanie – nabywanie umiejętności
kulturalnego spożywania posiłków.

9:30 – 10:15
Zajęcia edukacyjne z całą grupą. Czas trwania zajęć
jest uzależniony od wieku i możliwości dzieci.

10:15 – 10:50
Zajęcia dodatkowe.

10:50 – 11:00
Przygotowanie do posiłku, czynności samoobsługowe
i higieniczne.

11:00 – 11:30
Obiad (zupa).

11:30 – 12:45
Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki,
obserwacja przyrody, gry i zabawy zorganizowane
lub dowolne.
W przypadku złych warunków atmosferycznych
zabawy w sali, praca indywidualna z dziećmi.

12:45 – 13:00
Przygotowanie do posiłku, czynności samoobsługowe
i higieniczne.

13:00 – 13:30
Obiad (II danie)

13:30 – 14:45
Zajęcia dodatkowe, odpoczynek (leżakowanie dla chętnych
dzieci), pobyt na powietrzu przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych, wyciszające zabawy przy muzyce,
techniki relaksacyjne i wizualizacyjne, słuchanie
bajek, cicha praca w kącikach zainteresowań.

14:45 – 15:00
Czynności porządkowe po zajęciach i zabawach,
zabawa ruchowa, czynności higieniczno – sanitarne,
przygotowanie do podwieczorku.

15:00 – 15:30
Podwieczorek

15:30 – 18:00
Zabawy zorganizowane lub dowolne, indywidualna
praca wyrównawcza, rozchodzenie się dzieci do domów.
W trakcie tych zajęć dla chętnych dzieci przewidziany
jest drugi podwieczorek.