Przedszkole Bajeczka

Aby dzieci czuły się bezpiecznie i miały jak najlepsze warunki do rozwoju każdy dzień musi być staranie zaplanowany. Poniżej przedstawiamy realizowany w Bajeczce przykładowy plan dnia zgodny z podstawą wychowania przedszkolnego.
6:30 – 8:30
8:30 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:15
10:15 – 10:50
10:50 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:45
12:45 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 18:00